brasschaat2012.be
Gemeenteraadslid Steven Broos neemt ontslag | Brasschaat 2012
Na 25 jaar actief te zijn geweest in de Brasschaatse gemeentepolitiek nam Steven Broos vanavond ontslag als gemeenteraadslid. Na iets meer dan 2 legislaturen geeft Broos de fakkel door. ’Soms moet je drastische keuzes maken. Volgend academiejaar wil ik terug gaan studeren. De combinatie gezin, werk, politiek én studeren is onmogelijk. Vandaar deze keuze.’ Steven …