bramvermeulen.nl
Boeken
Bibliografie AVENUE (columns, 1981-82) Drie stenen op elkaar (1992) De groef (1994) Onvolledig werk (1998) Vermeulen weet het beter (essays, 2000) Het Groot Hollandsch Verzenboek (2000) Enke…