boztrom.com
Skärgårdstur 2013, dag 3
Nu kan man säga att jag nått resans höjpunkt! Tanken var idag att gå till Hallskär och göra en mellanlandning på Tärnskär för att äta lunch. När jag kom till tärnskär låg det redan ett 10-tal båtar…