boztrom.com
Ny Huvudströmbrytare 2011
Båten var utrustad med två parallellkopplade batterier. En ny huvudströmbrytare har monterats. Med den kan man välja antingen batteri 1 eller 2, samt som tidigare att 1+2 skall vara inkopplat samti…