boztrom.com
Vårdag i luften
Hälsenan är läkt och våren är här på allvar! Det är med andra ord dags för en flygtur. Max var naturligtvis inte sen att hänga på och även kollegan M följde med i baksits. Vi startade från Västerås…