boztrom.com
Medical 2016
För att flygcertifikatet skall vara giltigt måste man även ha ett giltigt Medical Certificate. Det är ett certifikat som intygar att du är frisk och att det inte föreligger några medicinska hinder …