botansvanner.se
Stadgar
STADGAR FÖR VÄNFÖRENINGEN FÖR BOTANISKA TRÄDGÅRDEN VID LUNDS UNIVERSITET (antagna vid årsmöte 2016-03-14) Föreningens namn, ändamål och säte § 1 Föreningens namn är Vänföreningen för Botaniska träd…