botansvanner.se
Länkar
Botaniska trädgården vid Lunds universitet: www.botan.lu.se Andra trädgårdar i Sverige Alnarpsparken: www.slu.se/alnarpsparken Augustenborgs Botaniska Takträdgård: greenroof.se/augustenborgs-botani…