botansvanner.se
Sommarbrev till Botans vänner
Låt mig först hälsa många nytillkomna medlemmar välkomna och därefter tacka för fortsatt engagemang från alla som redan i fjol visade sitt stöd för Botan. Vi har nu drygt 250 medlemmar. Styrelse va…