bostadspolitiken.de
Så segregerad är den svenska bostadsmarknaden | Hyresgästföreningen
Mångfalden i Sverige ökar samtidigt som segregationen på bostadsmarknaden minskar. Det gäller främst i områden med många hyresrätter. Läs mer om Hyresgästföreningens kartläggning här!