bostadspolitiken.de
Kommunfullmäktige 2017-04-19
Vi är på kommunfullmäktige och just nu diskuterat eventuella återremiss av årsredovisningen.