bondekone.com
Hvem er fattig, og hvem er rik?
Da jeg var barn, hadde vi en i familien som arbeidet i det som da het «Misjon bak jernteppet,» – nå Steffanusalliansen. De gangene han besøkte oss, hadde han alltid mye å fortelle…