bolagscentralen.se
Vita huset: Fed borde sänka styrräntan omedelbart
Den amerikanska centralbanken Federal Reserve borde "omedelbart" sänka styrräntan med 50 punkter. Källa: Dagens Industri