bolagscentralen.se
”Vi bröt ny mark”
Magnus Lilliehöök ansvarade för det legala arbetet kring den tidspressade omorganisationen och avknoppningen av Veoneer från Autoliv. Källa: Affärsvärlden