bolagscentralen.se
Swedish Match trotsar sur börs
Stockholmsbörsen backar i en svag tendens på torsdagen. Swedish Match går mot strömmen efter att ha kommit med en stabil rapport för det första kvartalet. Källa: Affärsvärlden