bolagscentralen.se
Starkare siffror än väntat från Kina
Kinesiska BNP-siffror kom in starkare än väntat på onsdagsmorgonen. Analytiker väntade sig en inbromsning i den kinesiska ekonomin men siffrorna visade att tillväxttakten är fortsatt stadig ...