bolagscentralen.se
Snart kan trenden brytas – inflationen laddar för comeback
Inflationen må vara uträknad, men kanske inte död. Demografiska förändringar det närmaste decenniet har potential att vända de senaste 20-30 årens utveckling i sin motsats, säger Olof Manner...