bolagscentralen.se
Småföretag sämst förberedda på hård brexit
De 27 kvarvarande EU-länderna och deras företag är väl förberedda för att Storbritannien lämnar EU utan avtal. Källa: Affärsvärlden