bolagscentralen.se
Pinterest väntas sätta IPO-priset ovanför teckningsintervallet
Bilddelningstjänsten Pinterest kommer troligtvis handlas över den kurs som indikeras i bolagets noteringsprospekt, intervallet 15-17 dollar per aktie. Källa: Affärsvärlden