bolagscentralen.se
Nedslående siffor för tysk industri
Den tyska industrins sammanvägda inköpschefsindex (Composite PMI) sjönk till 51,5 i mars från 52,8 föregående månad. Källa: Affärsvärlden