bolagscentralen.se
May: Viktigt att Storbritannien kan lämna EU snarast möjligt
Det viktiga är att Storbritannien kan lämna EU så snart som underhuset har ratificerat utträdesavtalet. Källa: Dagens Industri