bolagscentralen.se
Massiv ökning av företag som inte klarar sina skulder
Många företag brottas med stora skuldbekymmer. I april ökade antalet ärenden hos Kronofogden med 22 procent – en signal om att ekonomin i bolagen rullar brant utför. ”Efter ökningar i betaln...