bolagscentralen.se
Kursras ger köpläge i vårdbolaget
ANALYS Snabb utbyggnad av äldreomsorg och problem i Finland sänker vinstmarginalen i vårdbolaget. Affärsvärlden tar fasta på den långsiktiga tillväxten och ser kursfallet som ett köptillfäll...