bolagscentralen.se
Kladdigheten en grogrund för korruption
Swedbanks haveri visar att Sverige är ett land med korruptionsproblem. Vänskapsband, feghet och omsorg om den egna karriären får makthavare att svika sin uppdragsgivare. Källa: Dagens Indust...