bolagscentralen.se
Hushållens tillgångar minskar
Hushållens finansiella tillgångar minskade med 760 miljarder kronor under fjärde kvartalet 2018 till följd av bland annat Stockholmsbörsens fall. Källa: Affärsvärlden