bolagscentralen.se
Gasellens genombrott: ”Lönsamma sedan dag ett”
Mycket matnyttigt – både från scenen och i diskussionerna bland frukostborden. Di Gasells nätverksfrukost i Örebro på onsdagen lockade ett sextiotal gäster som knöt nya kontakter och inspire...