bolagscentralen.se
Fullvärderat konglomerat
Industrikonglomeratet Beijer Almas rapport för årets första kvartal pekar i en dyster riktning. Affärsvärlden avstår ett köp. Källa: Affärsvärlden