bolagscentralen.se
Försvarsprofilerna: Inför Natos mål om 2 procent till försvaret
DEBATT. På torsdagen fyller Nato 70 år. Under senare år har säkerhetsläget i det svenska närområdet kraftigt försämrats – därför måste Sverige nu anamma försvarsalliansens mål att avsätta 2 ...