bolagscentralen.se
Fed-guvernören Bullard ser skäl att vara försiktig med räntan
Det ekonomiska landskapet talar för att vara försiktig när det gäller räntorna. Det är en bra tid för att bara låta data komma in och göra en bedömning efter sommaren vad Fed ska göra. Källa...