bolagscentralen.se
Cassandra Oil förlorar i försäkringstvist
Cassandra Oil, vars aktie numera är handlas via den så kallade Mangold-listan, förlorade i första instans i tvisten mot Länsförsäkringar. Källa: Affärsvärlden