bolagscentralen.se
Arbetsgivarna vill sänka rekordlåga löneökningar i industrin
Trots rekordlåga lönepåslag – Industriarbetsgivarna vill skruva ner löneökningstakten ytterligare. Förfäktningen har börjat inför nästa vinters stora avtalsrörelse. Källa: Dagens Industri