bolagscentralen.se
Amerikanska råoljelager stiger mindre än väntat
De amerikanska lagren av råolja steg 7,0 miljoner fat under förra veckan. Källa: Dagens Industri