bmansoori.ir
به دست آوردن ip اصلی وب سایت - بهروز منصوری
همان طور که مطلع هستید بسیاری از وب سایت ها برای جلوگیری از حملات تکذیب سرویس از سرویس های cloudflare استفاده می کنند.