blogerim.co.il
קבורה לפי מסורת
כל אחד זכאי לקבור את האהובים עליו על פי מסורתו מסורות הקבורה התפתחו עוד מראשיתה של האנושות וזהו למעשה אחד מהדברים המגדירים אותנו כאנושיים. ההתמודדות עם המוות של אדם קרוב מהווה עיסוק מרכזי וייחודי בדתות השונות. בהרבה גורמים היא דומה מאוד, לדוגמה