blogerim.co.il
עיצוב באמצעות קמינים
קמינים עיצוב הבית עבר בעשרים השנים האחרונות מהפכה של ממש וכיום רבים מתייחסים לבית שלהם לא רק כאל מקום עם חדרים פרקטיים שונים (לשינה, אכילה, רחצה וכדומה) שאותם היה נהוג למלא ברהיטים ואלמנטים מסוגים שונים מכל הבא ליד, אלא כאל חטיבה מעוצבת.