blogerim.co.il
מדוע נהיגה תחת השפעת סמים כל כך מסוכנת?
נהיגה תחת השפעת סמים מסוכנת כי היא מעלה את הסיכוי לתאונות דרכים. מדוע נהיגה תחת השפעת סמים כל כך מסוכנת?אם בודקים לעומק את הסיבות, מגלים שורה ארוכה של גורמים והשלכות:א. בגלל היעדר