blogerim.co.il
לפעמים ציפור הנפש צריכה דרור
לא קל היות האדם לבדו ומטבענו שאנו נוהגים לחיות בקבוצות. אך בעוד שכולנו מקפידים על מחייה בקבוצות, הרי שישנו פרט אחד שאותו איננו יכולים לשנות - כל אחד ואחת מאיתנו חיי את חייו הפנימיים לבדו. אלו הן התחושות הפנימיות שלנו שהן נחלתנו הבלעדית. לטוב ולרע, מה שאנו חשים הוא מה ששייך רק לנו. זהו הדבר