blog.goeste.pl
Zasiedzenie – czy każdy jest Panem we własnym domu?
Według kodeksu cywilnego zasiedzenie to jedna z form nabycia prawa własności poprzez jej faktyczne i długoletnie użytkowanie.