blog.goeste.pl
Umowa dożywocia – czyli przezorny zawsze ubezpieczony
Umowa dożywocia na jej mocy dochodzi do przekazania prawa własności nieruchomości, ale z zastrzeżeniem, że osoba, która przekazuje to prawo ma prawo pozostać w niej do swojej śmierci.