bksavez.net
Sudijske članarine
U skladu sa Statutom BKS-a i Skupštinskim ovlaštenjima donosim: Odluku o roku plaćanja sudijske članarineza kinološke sudije članove BKS-a Sve kinološke sudije koji žele biti na sudijskoj listi BKS-a za 2020. dužni su, najkasnije do 20. 12. 2019. god. izvršiti uplatu sudijske članarine, u iznosu