bksavez.net
Državna revija pasa svih pasmina - Cazin 2019.
U skladu sa Satatutom Bosanskog kinološkog saveza donosim: Odluku O održavanju državne izložbe pasa svih pasmina u okviru redovnog kalendara kinoloških manifestacija u organizaciji Bosanskog kinološkog saveza Revija pasa će se održati 21. 09. 2019. u okviru manifestacije "Cazinski sajam 2019", na prostoru održavanja sajma,