bksavez.net
Komentar na molbu LKS SLO BiH za ugovorno članstvo kod KSRS
Poštovani gdine Uzelac, upoznati smo sa posjetom delegacije LKS koju su sačinjavali Muhidin Handžić predsjednik LKS, Jasmin Ljuca, predsjedavajuči Skupštine LKS i i treči član, predsjednik lokalnog lovačkog društva, a u cilju stvaranje ugovornog odnosa o načinu i uslovima pružanja kinoloških usluga, upisu pasa u rodovnu knjigu i izdavanju rodovnika sa KSRS,održavanju manifestacija itd. Potom su nakon obavljenih razgovora u prostorijama KSRS u tu