bksavez.net
Skupština BKS-a
U skladu sa članovima 26 i 30 Statuta Bosanskog kinološkog saveza dostavljam: POZIV na Skupštinu BKS-a Koja će se održati 08. maja 2019., u Sarajevu, sa početkom u 13 h, a za koju se predlaže sljedeći dnevni red: Usvajanje Zapisnika sa prethodnog Skupštinskog zasjedanjaUsvajanje izvještaja o radu