bksavez.net
Podrška doktorske disertacije
Ovim putem Vas obavještavamo da se Bosanskiom kinološkom savezu obratio naš člana Jasmin Katica, sa molbom da mu pomognemo u obezbijeđivanju dovoljnog broja pasa od kojih bi uzeo krvne uzorke, na bazi kojih će pripremitio rad kojim će braniti doktorat na Vetrinarskom fakultetu, Univerziteta u Sarajevu a na temu: Varijacije u broju kopija gena AMY2B i aktivnosti amilaze kod pasa