bksavez.net
Odluku o  uslovima organizovanja kinoloških manifestacija
U skladu sa Statutom BKLS-a, član 32, stav 18 donosim Odluku o uslovima za organizovanje kinoloških manifestacija u eksterijeru i radu za 2019 godini. Uslovi za klubove koje žele samostalno organizirati kinološku manifestaciju su: Zainteresirani klubovi moraju biti u neprekidnom članstvu BKS-a, najmanje 5 proteklih godina. U prehodnoj godini morali su imati najmanje 5 članova , koji