biyolojidersim.com
ÖTROFİKASYON ETKİLERİ ve ALINABİLECEK ÖNLEMLER
ÖTROFİKASYON Ötrofikasyon gölün besleyici elementlerce zenginleşmesi ve bunun sonucu olarak da ortamdaki organik maddenin çoğalması olayıdır. OECD (Research of the Organi…