bincangedukasi.com
Pembelajar Seumur Hidup*
Oleh : Ardanti Andiarti “Education is not preparation for life. Education is life itself.” John Dewey Bagi yang berkecimpung di dunia pendidikan, petikan di atas tentu tid…