bilgimanya.com
Hasta ve Yakınlarının Uyması Gereken Kurallar
Hastanelerde öncelikle bu temel kurallara uyulmalıdır: Hastane kurallarına ve tavsiyelerine uyulmalıdır. Sağlık Bakanlığı’nın tavsiye ve kurallarına uyulmalıdır. Doktorların tavsiyelerine uyu…