bilgimanya.com
Gazel Nedir? Özellikleri ve Örnekleri
Divan edebiyatında, genellikle aşk, şarap gibi konuların, seyrek olarak da öğretici ve felsefi konuların işlendiği, 5-15 beyitten oluşan şiirlere gazel denir. Gazel, Divan edebiyatında en sık kulla…