biancahabing.nl
Twitter mee in de koffer
Ik blijf er moeite mee houden het fenomeen vakantie. Kost me altijd veel moeite om er aan toe te geven. Ben ik net onthaast, moet ik als de sodemieter weer terug naar mijn “ gewone” leven. Deze ee…